fbpx
3-3-rumeno32.png

Informații privind protecția datelor

         Controlor de date

         Pleiadi srl Via Confienza ,10
         Număr de TVA: 02508220817
         10121 Torino (TO) Italia


         Adresa de email a proprietarului: amministrazione@pleiadisrl.it


Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.
Controlor de date

Adresa de email a proprietarului: amministrazione@pleiadisrl.it
Tipuri de date colectate

Printre Datele personale colectate de această Aplicație, în mod independent sau prin terți, se numără: Cookie-uri, Date de utilizare, e-mail și număr de telefon.

Detalii complete despre fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate din această politică de confidențialitate sau prin texte informative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat atunci când utilizați această Aplicație.
Dacă nu se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Aplicație sunt obligatorii. Dacă Utilizatorul refuză să le comunice, poate fi imposibil ca această Aplicație să furnizeze Serviciul. În cazurile în care această Aplicație indică unele Date ca fiind opționale, Utilizatorii sunt liberi să se abțină de la comunicarea acestor Date, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință asupra disponibilității Serviciului sau asupra funcționării acestuia.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care Date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze Proprietarul.
Orice utilizare a Cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către această Aplicație sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de această Aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, are scopul de a furniza Serviciul solicitat de Utilizator, în plus față de alte scopuri descrise în acest document și în Politica de cookie-uri, dacă este disponibilă.

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu Caracter Personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin această Aplicație și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.
Metoda și locul de prelucrare a Datelor colectate
Metode de tratament

Operatorul de date adoptă măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea Datelor cu caracter personal.
Prelucrarea se realizeaza folosind instrumente informatice si/sau telematice, cu metode organizatorice si cu logica strict legata de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, alți subiecți implicați în organizarea acestei Aplicații (administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizori terți de servicii tehnice, curieri poștali, furnizori de găzduire, etc.). Companii IT, agenții de comunicare) numiți și, dacă este necesar, ca Procesori de date de către Operatorul de date. Lista actualizată a Managerilor poate fi oricând solicitată de la Operatorul de date.
Temeiul juridic al tratamentului

Operatorul de date prelucrează Datele cu caracter personal referitoare la Utilizator în cazul în care există una dintre următoarele condiții:

    Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în unele jurisdicții, Controlorul de date poate fi autorizat să prelucreze Date cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului sau al unui alt temei juridic specificat mai jos, atâta timp cât Utilizatorul nu se opune („opt-out”) la un astfel de tratament. Totuși, acest lucru nu este aplicabil dacă prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este guvernată de legislația europeană privind protecția Datelor cu Caracter Personal;
     prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și/sau pentru executarea unor măsuri precontractuale;
     prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supus Operatorul de date;
     tratamentul este necesar pentru executarea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul de date;
     prelucrarea este necesară pentru urmărirea interesului legitim al Operatorului de date sau al terților.

Cu toate acestea, este întotdeauna posibil să se solicite Operatorului de date să clarifice temeiul juridic concret al fiecărui tratament și în special să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru încheierea unui contract.
Loc

Datele sunt prelucrate la sediile de operare ale Operatorului de date și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați Proprietarul.
Datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care se află Utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul prelucrării, Utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la detaliile privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la temeiul juridic al transferului de Date în afara Uniunii Europene sau către o organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau constituită din două sau mai multe țări, precum de exemplu ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate adoptate de Operatorul de date pentru a proteja Datele.

În cazul în care are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, Utilizatorul se poate referi la secțiunile respective ale acestui document sau poate solicita informații de la Operatorul de date contactându-l la datele de contact indicate la început.
Perioada de depozitare

Datele sunt prelucrate și stocate pe timpul necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

     Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea executării acestui contract.
     Datele cu caracter personal colectate în scopuri atribuibile interesului legitim al Operatorului de date vor fi păstrate până când acest interes este satisfăcut. Utilizatorul poate obține informații suplimentare cu privire la interesul legitim urmărit de Operatorul de date în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Operatorul de date.

Atunci când tratamentul se bazează pe consimțământul Utilizatorului, Proprietarul poate păstra Datele Personale mai mult timp până la revocarea consimțământului respectiv. În plus, Controlorul de date poate fi obligat să păstreze Datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în conformitate cu o obligație legală sau prin ordinul unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, la expirarea acestui termen, dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu mai pot fi exercitate.
Scopul prelucrării datelor colectate

Datele Utilizatorului sunt colectate pentru a permite Proprietarului să-și furnizeze Serviciile, precum și în următoarele scopuri: Statistici, Interacțiune cu rețelele și platformele sociale externe, Remarketing și țintire comportamentală, Gestionarea adreselor și trimiterea de mesaje de e-mail și Contactarea Utilizatorului.

Pentru a obține informații suplimentare detaliate cu privire la scopurile prelucrării și la Datele cu caracter personal concret relevante pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunile relevante ale acestui document.
Detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

     Contactați utilizatorul
     Contactați telefonic (Această aplicație)

     Utilizatorii care și-au furnizat numărul de telefon pot fi contactați în scopuri comerciale sau promoționale legate de această Aplicație, precum și pentru a satisface cererile de asistență.

     Date personale colectate: număr de telefon.
     Gestionarea adreselor și trimiterea mesajelor de e-mail

     Acest tip de serviciu vă permite să gestionați o bază de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau contacte de orice alt tip, utilizate pentru a comunica cu Utilizatorul.
     Aceste servicii ar putea permite, de asemenea, colectarea de date referitoare la data și ora vizualizării mesajelor de către Utilizator, precum și interacțiunea Utilizatorului cu acestea, cum ar fi informații despre clicurile pe link-urile inserate în mesaje.
     MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

     MailChimp este un serviciu de gestionare a adreselor și de trimitere a mesajelor de e-mail oferit de The Rocket Science Group, LLC.

     Date personale colectate: e-mail.

     Locul procesării: USAmorsel – Politica de confidențialitate.
     Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

     Acest tip de serviciu vă permite să interacționați cu rețelele sociale, sau cu alte platforme externe, direct din paginile acestei Aplicații.
     Interacțiunile și informațiile dobândite de această Aplicație sunt în orice caz supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului referitoare la fiecare rețea socială.
     În cazul în care este instalat un serviciu de interacțiune cu rețelele sociale, este posibil ca, chiar dacă Utilizatorii nu folosesc serviciul, acesta să colecteze date de trafic referitoare la paginile în care este instalat.
     Butonul Like Facebook și widget-urile sociale (Facebook, Inc.)

    Butonul „Like” Facebook și widget-urile sociale sunt servicii care permit interacțiunea cu rețeaua socială Facebook, furnizate de Facebook, Inc.

     Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

     Locul procesării: SUA – Politica de confidențialitate.
     Remarketing și direcționare comportamentală

     Acest tip de serviciu permite acestei Aplicații și partenerilor săi să comunice, să optimizeze și să difuzeze reclame pe baza utilizării anterioare a acestei Aplicații de către Utilizator.
     Această activitate se desfășoară prin urmărirea Datelor de Utilizare și utilizarea Cookie-urilor, informații care sunt transferate către partenerii cărora le este conectată activitatea de remarketing și behavioral targeting.
     Pe lângă opțiunile de renunțare oferite de serviciile enumerate mai jos, Utilizatorul poate renunța la primirea cookie-urilor referitoare la un serviciu terță parte, vizitând pagina de renunțare a Network Advertising Initiative.
     Remarketing Facebook (Facebook, Inc.)

     Facebook Remarketing este un serviciu de remarketing și behavioral targeting furnizat de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

     Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

     Locul procesării: SUA – Politica de confidențialitate – Opt Out.
     Audiență personalizată Facebook (Facebook, Inc.)

     Facebook Custom Audience este un serviciu de remarketing și behavioral targeting oferit de Facebook, Inc. care conectează activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Facebook.

     Date personale colectate: cookie-uri și e-mailuri.

     Locul procesării: SUA – Politica de confidențialitate – Opt Out.
     Remarketing AdWords (Google Inc.)

     AdWords Remarketing este un serviciu de remarketing și de orientare comportamentală furnizat de Google Inc. care conectează activitatea acestei Aplicații cu rețeaua de publicitate Adwords și Cookie-ul Doubleclick.

     Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

   Locul procesării: SUA – Politica de confidențialitate – Opt Out.
     Statistici

     Serviciile cuprinse în această secțiune permit Controlorului de date să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt utilizate pentru a ține evidența comportamentului Utilizatorului.
     Google Analytics (Google Inc.)

     Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizează Datele personale colectate în scopul urmăririi și examinării utilizării acestei Aplicații, compilarea rapoartelor și partajarea acestora cu alte servicii dezvoltate de Google.
     Google poate folosi Datele personale pentru a contextualiza și a personaliza reclamele rețelei sale de publicitate.

     Date personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.

     Locul procesării: SUA – Politica de confidențialitate – Opt Out.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi cu referire la Datele prelucrate de către Proprietar.

În special, Utilizatorul are dreptul de a:

     retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate revoca consimțământul exprimat anterior pentru prelucrarea Datelor sale personale.
     se opune prelucrării Datelor lor.Utilizatorul se poate opune prelucrării Datelor sale atunci când aceasta are loc pe o altă bază legală decât consimțământul. Mai multe detalii cu privire la dreptul de opoziție sunt prezentate în secțiunea de mai jos.
     accesează Datele lor.Utilizatorul are dreptul de a obține informații cu privire la Datele prelucrate de către Operatorul de Date, asupra anumitor aspecte ale prelucrării și de a primi o copie a Datelor prelucrate.
     verifica si cere rectificare. Utilizatorul poate verifica corectitudinea Datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora. ?
     obţine limitarea tratamentului. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării Datelor sale. În acest caz, Operatorul de Date nu va prelucra Datele în alt scop decât conservarea lor.
     să obțină anularea sau ștergerea datelor lor personale. Când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita anularea Datelor sale de către Proprietar.?
     să le primească datele sau să le transfere altui proprietar. Utilizatorul are dreptul de a-și primi Datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un dispozitiv automat și, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, de a obține transferul acestora fără obstacole către alt titular. Această prevedere este aplicabilă atunci când Datele sunt prelucrate cu instrumente automatizate, iar prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul este parte sau pe măsuri contractuale legate de acesta.

    Propune o reclamație. Utilizatorul poate depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau poate intra în justiție.

Detalii privind dreptul de opoziție

Atunci când Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea puterilor publice conferite Operatorului de Date sau pentru a urmări un interes legitim al Operatorului de Date, Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării din motive legate de situația lor particulară.

Utilizatorilor li se reamintește că, în cazul în care Datele lor sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia se pot opune prelucrării fără a furniza niciun motiv. Pentru a afla dacă Operatorul de date prelucrează date în scopuri de marketing direct, Utilizatorii se pot referi la secțiunile respective ale acestui document.
Cum să vă exercitați drepturile

Pentru exercitarea drepturilor Utilizatorului, Utilizatorii pot îndrepta o solicitare către datele de contact ale Proprietarului indicate în acest document. Solicitările sunt depuse gratuit și procesate de către Operatorul de date cât mai curând posibil, în orice caz în decurs de o lună.
Politica cookie

Această aplicație folosește cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru a vizualiza informațiile detaliate, Utilizatorul poate consulta Politica de cookie-uri.
Aflați mai multe despre tratament
Apărare în instanță

Datele Personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în instanță sau în fazele pregătitoare pentru eventuala stabilire a acestuia pentru apărarea împotriva abuzului în utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciilor conexe de către Utilizator.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarul poate fi obligat să dezvăluie Datele din ordinul autorităților publice.
Informație specifică

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație ar putea furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale cu privire la Servicii specifice sau la colectarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.
Jurnalele de sistem și de întreținere

Pentru nevoi legate de operare și întreținere, această Aplicație și orice servicii terțe utilizate de aceasta pot colecta jurnalele de sistem, care sunt fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și Date personale, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.
Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Informații suplimentare în legătură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de Date folosind datele de contact.
Răspuns la solicitările „Nu urmăriți”.

Această aplicație nu acceptă solicitările „Nu urmăriți”.
Pentru a afla dacă serviciile terțelor utilizate le suportă, Utilizatorul este invitat să consulte politicile de confidențialitate respective.
Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate în orice moment, informând Utilizatorii pe această pagină și, dacă este posibil, pe această Aplicație, precum și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic și legal, prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul unuia dintre datele de contact deținute de Operatorul de date. Prin urmare, vă rugăm să consultați această pagină în mod regulat, cu referire la data ultimei modificări indicată în partea de jos.

Dacă modificările se referă la tratamente al căror temei legal este consimțământul, Operatorul de date va colecta din nou consimțământul Utilizatorului, dacă este necesar.
Definiții și referințe legale
Date personale (sau date)

Datele cu caracter personal sunt orice informație care, direct sau indirect, și în legătură cu orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală, face ca o persoană fizică să fie identificată sau identificabilă.
Date de utilizare

Acestea sunt informații colectate automat prin această Aplicație (și de la aplicații terțe integrate în această Aplicație), inclusiv: adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de Utilizatorul care se conectează la această Aplicație, adrese în notație URI (Identificator uniform de resurse) , ora solicitării, metoda folosită pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de la server (reușit, eroare etc.) țara de originea, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de vizitator, diferitele conotații temporale ale vizitei (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină) și detaliile referitoare la itinerariul urmat în cadrul Aplicației, cu referire în special la succesiunea paginile consultate, parametrii referitori la sistemul de operare si mediul IT al Utilizatorului.
Utilizator

Persoana fizică care utilizează această Aplicație care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu partea interesată.
Interesat

Persoana fizică la care se referă Datele cu Caracter Personal.
Procesor de date (sau manager)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică și orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului de date, conform celor prevăzute în această politică de confidențialitate.
Controlor de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, individual sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal și instrumentele adoptate, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestei Aplicații. Operatorul de date, dacă nu se specifică altfel, este proprietarul acestei Aplicații.
Aceasta aplicație

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate și prelucrate Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorilor.
Serviciu

Serviciul furnizat de această Aplicație așa cum este descris în termenii relativi (dacă este disponibil) și pe acest site/aplicație.
Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, orice referire la Uniunea Europeană cuprinsă în acest document are scopul de a se extinde la toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.
Cookie-uri

Porțiune mică de date stocate în dispozitivul utilizatorului.
Referințe legale

Această declarație de confidențialitate a fost pregătită pe baza mai multor sisteme legislative, inclusiv articole 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Dacă nu se specifică altfel, această declarație de confidențialitate se aplică exclusiv acestei Aplicații.

 
 
Image

Urmărește-ne pe:

Image
Image
Image
Image
© 2023 Pleiadi srl Via Confienza ,10 Cap. 10121 Torino (TO) Italia P.Iva 02508220817 - Toate drepturile rezervate.